Oprema i pribor u graditeljstvu

Okov je prilagođen drvenoj ploči oplate, dim: 50x2.5-3 cm debljine, dužina iz standarda ili se kroji po potrebi.
Okovi oplate za zidove i nadvoje
Skica oplate: sastoji se od letvi 38/36, letvi s kukom, držača razmaka i klinova
Letva 38/36: 100, 150, 200, 250, 300 cm
Letva s kukom: 50, 100, 200 cm
Držač razmaka: standardne širine oplate: 20, 25, 30 cm, mjere po izboru 8-100 cm
Klin
Okovi oplate za stupove
Kutnik: kvadratnog i pravokutnog presjeka, od 15-45 (dioba po 5 cm), 4 komada za jedan pâs
Kutnik
Tlocrt oplate
Klin
Skica montaže
Pribor u graditeljstvu
Stega oplate (žabica): za žicu Ø 5-10 mm, 1. kvaliteta "Profi" crvena, 2. kvaliteta "Vikend" siva
Napinjač žice oplate: žica Ø 5-10 mm, "Profi" i "Hoby"
Vezač žice armature: okretni, potezni
Vezice: različite dimenzije - na upit
Klin zidarski: Φ 10/150, Ø 12/150, Ø 12/200
Tesarska klampfa: Ø 10/300, Ø 12/400
Savijač armature, ključ 12: betonsko željezo, do 12 mm
Nosač kanti: za dizalicu, diže dva vedra po 10 litara