Pomoćni stolci

Industrijski i radionički stolci > Pomoćni stolci > A1S-TG-B
Osobine assistent A1S serije
Sjedalo iz višeslojne daske B
Lakirano bezbojnim ili crnim lakom
Mjere: promjer 340 mm
Polyurethanpjena (PUA3), crno, mjere: promjer 330 mm
Polyurethanpjena (A6), crno, mjere: promjer 330 mm
Tkanina (ST) umjet.koža (KL), mjere: promjer 370 mm
Detalji A1S-TG-B:
Sjedalo iz višeslojne daske
Podesiv po visini 390 - 520 mm
S plastičnim križem, crno, sa čepovima
Detalji A1S-TR-B:
Podesiv po visini 420 - 550 mm
Sa samokočionim mekanim kotačima za tvrdu podlogu
A1S-TG-B
Industrijski i radionički stolci > Pomoćni stolci > A1S-TG-B > Podvarijante
A1S-TG-PUA3
Detalji A1S-TG-PUA3:
Podesiv po visini 390 - 520 mm
S čepovima
S plastičnim križem, crno
Detalji A1S-TR-PUA3 (bez fotografije):
Podesiv po visini 420 - 550 mm
S plastičnim križem, s mekanim samokočionim kotačima
A1S-TG-PUA3
A1S-TR-B
Detalji A1S-TR-B:
Sjedalo iz višeslojne daske, crno
Podesiv po visini 420 - 550 mm
S plastičnim križem, crno
S mekanim, samokočionim kotačima za tvrdu podlogu
Detalji A1S-TG-B:
Sjedalo iz višeslojne daske, crno
Podesiv po visini 390 - 520 mm
S plastičnim križem, s mekanim samokočionim kotačima
A1S-TR-B
A1S-TR-A6
Detalji A1S-TR-A6:
Podesiv po visini 395 - 525 mm
S plastičnim križem, crno
S mekanim, samokočionim kotačima za tvrdu podlogu
Detalji A1S-TG-A6 (bez fotografije):
Podesiv po visini 375 - 505 mm
S plastičnim križem, crno, s čepovima
A1S-TR-A6
A1S-TR-ST/KL
Detalji A1S-TR-ST/KL:
Podesiv po visini 455 - 585 mm
S plastičnim križem, crno
S mekanim, samokočionim kotačima za tvrdu podlogu
Detalji A1S-TG-ST/KL (bez fotografije):
Podesiv po visini 425 - 555 mm
S plastičnim križem, crno, s čepovima
A1S-TR-ST/KL
A1S-TRT-PUA3
Detalji A1S-TRT-PUA3:
S dvodjelnom kutijom za alat, s mogućnošću vađenja
Podesiv po visini 435 - 565 mm
Tanjurasto podnožje s kotačima
Jedan par kotača s kočnicom
A1S-TRT-PUA3